Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ανατολική Πλευρά Στρατωνικού Ορους
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060002
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Χαλκιδικής
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9437.30
Χερσαία Έκταση (ha) 9500.0
Συνολική Περίμετρος (km) 58.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 918.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Εκτεταμένοι χαμηλοί λόφοι με υψηλή μακία και χαμηλό βουνό που καλύπτεται με φυλλοβόλα δάση που περιλαμβάνουν ώριμα δέντρα από Οξιά και Φράξο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Μακία εξαιρετικού ύψους και πυκνότητας. Παρουσία ειδών υπό εξαφάνιση, π.χ. Canis lupus (Λύκος) και παραδοσιακή κτηνοτροφία (πρόβατα, κατσίκες και γουρούνια ελεύθερης βοσκής).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, παράνομο κυνήγι, επέκταση του οδικού δικτύου, επέκταση και εντατικοποίηση της υλοτομίας.
Τρωτότητα Η κατασκευή δρόμων αυξάνει την πίεση από το κυνήγι και τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Αξιόλογα Πτηνά
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη