Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ανατολική Κρήτη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00050056
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Λασιθίου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 22839.48
Χερσαία Έκταση (ha) 28200.0
Συνολική Περίμετρος (km) 167.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 817.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή καλυμμένη κυρίως με φρύγανα, επίσης με γυμνά και βραχώδη τμήματα και κάποια φαράγγια, χωρίς όμως υψηλή βλάστηση παρά μόνο σε κάποιες κοιλάδες (π.χ. Φοινικόδασος Βάι), παράκτιες ζώνες, τραχιές και βραχώδεις με πολλούς θαλάσσιους γκρεμούς, αποθέσεις και μεγαλύτερα νησιά στα ανοικτά.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Απομονωμένη περιοχή με εκτεταμένη χρήση της γης. Οι αλλαγές από την επεκτεινόμενη τουριστική δόμηση αφορούν μόνο τις παράκτιες ζώνες.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Πυρκαγιές, τουριστική ανάπτυξη, υπερβόσκηση τοπικά.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Allium longanum
Anthemis ammanthus ammanthus (Ανθεμίδα ο άμμανθος)
Anthemis filicaulis (Ανθεμίδα η νηματόβλαστη)
Asperula rigida (Ασπέρουλα η τραχεία)
Biarum davisii davisii
Cenchrus incertus (Κέγχρος ο αβέβαιος)
Cynara cornigera
Nerium oleander (Πικροδάφνη)
Phoenix theophrasti (Κρητικός φοίνικας)
Seseli gummiferum crithmifolium
Viola scorpiuroides
Αξιόλογα Θηλαστικά
Martes foina (Κουνάβι)
Αξιόλογα Πτηνά
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia melanocephala melanocephala (Μαυροτσιροβάκος)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Lacerta trilineata citrovittata (Τρανόσαυρα η κιτρινόγραμμη)
Lacerta trilineata polylepidota (Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή)
Podarcis erhardii cretensis (Σιλιβούτι της Κρήτης)
Podarcis erhardii naxensis (Σιλιβούτι της Νάξου)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη