Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αντιχάσια όρη και Μετέωρα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010040
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Τρικάλων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 21684.32
Χερσαία Έκταση (ha) 21000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 114.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1000.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 250.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Δασώδεις λόφοι με εντυπωσιακούς απότομους, αποκομμένους βράχους (Μετέωρα) και ποτάμια κοιλάδα με παραποτάμιο δάσος από Platanus orientalis (Πλάτανος).
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή με εξαιρετική ποικιλότητα και πλούσιο πληθυσμό αρπακτικών πτηνών. Επίσης υπάρχει εξαιρετική συγκέντρωση του Neophron percnopterus (Ασπροπάρης) - η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αλλά παρακμάζουσα, Άλλα πουλιά που υπάρχουν είναι τα Ciconia nigra (Μαυροπελαργός) και Bubo bubo (Μπούφος). Η πανίδα των θηλαστικών περιλαμβάνει Lutra lutra (Βίδρες) και επιπλέον η περιοχή είναι βοτανικώς σημαντική.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση των ώριμων συστάδων βελανιδιάς, επέκταση του οδικού δικτύου, παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση, τουρισμός (κυρίως στα Μετέωρα).
Τρωτότητα Απειλούνται κυρίως τα παραποτάμια δάση. Κοντά στο χωριό Κόνισκος το ενδημικό φυτό Centaurea lactiflora (Κενταύρια η γαλακτόχρους) βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι γύπες και τα αρπακτικά (Τσίφτης κλπ.) χρειάζονται ένα ασφαλές χώρο τεχνητής παροχής τροφής (ταΐστρα). Πρέπει να σταματήσει το κόψιμο των ώριμων πλατανοδασών.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Anthemis cretica cretica
Athamanta macedonica
Bolanthus thymifolius
Centaurea chrysocephala
Centaurea kalambakensis
Centaurea lactiflora
Minuartia juniperina
Paronychia macedonica
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Silene flavescens thessalonica
Taraxacum molybdocephalum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Lutra lutra (Βίδρα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis (Κοκκινοκαλιακούδα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη