Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ανώνυμος Λόφος Δυτικά της Ασίνης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011094
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αργολίδας
Δήμος-Κοινότητα Ασίνης
Συνολική Έκταση (ha) 48.14
Χερσαία Έκταση (ha) 55.0
Συνολική Περίμετρος (km) 2.9
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 94.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 81.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Νεώτερα κτίσματα
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου

Ένα απόκρημνο ύψωμα, δυτικά του χωριού Ασίνη. Οι πλαγιές που βλέπουν προς το χωριό είναι σχεδόν κάθετες και βραχώδεις. Στην κορυφή υπάρχει μικρό γραφικό εκκλησάκι.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Τα αρχαία δάση της περιοχής έχουν αποψιλωθεί και αντικατασταθεί από θάμνους και φρύγανα.

Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Βοσκή
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη