Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AT4011049 Συνοικία (Χερσόνησος) Παναγίας Καβάλας
AT3011020 Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου
AT5011047 Υδρούσσα
AT6020018 Υρτάκινα
AT6010074 Φαιστός
AT3010049 Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
AT3011001 Φαράγγι Δολού Πωγωνιανής
AT6010054 Φαράγγι Κοτσυφού
AT3010045 Φαράγγι ποταμού Χρούσια, Σιράκο, Καλαρίτες
AT6010022 Φαράγγι Σαμαριάς και Τάρρα
AT1011050 Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης
AT3011028 Χαράδρα Καλπακιώτικου ρέματος στο Φοινίκι
AT1011022 Χερσόνησος Ερίσσου
AT1010107 Χερσόνησος Κανόνι και Ποντικονήσι Κερκύρας
AT2011018 Χερσόνησος Κόκκινος Μοναστηρακίου
AT1011052 Χερσόνησος Νυδρίου Λευκάδας
AT6010059 Χρωμοναστήρι
AT5011015 Χώρα Αστυπάλαιας
AT5011064 Χώρα Νάξου
AT5011062 Χώρα Σκύρου