Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3010049
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα Μονοδέντρι, Βίτσα, Καπέσοβο, Βίκος, Αρίστη, Βραδέτο
Συνολική Έκταση (ha) 1953.57
Χερσαία Έκταση (ha) 1953.0
Συνολική Περίμετρος (km) 41.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1600.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 550.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο CORINE-Biotopes
Δίκτυο NATURA-2000
Εθνικός Δρυμός
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Εικόνες από "Φαράγγι Βίκου και ποταμός Βοϊδομάτης". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Δάσος Φυλλοβόλων
Μεικτό Δάσος
Ορεινό Τοπίο
Ποτάμιο Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Φλίσχες και ασβεστόλιθοι.

Περιγραφή Τόπου

Ενα μεγαλειώδες φαράγγι, με ορθοπλαγιές ύψους άνω των 700 μ., στο βάθος του οποίου κυλάει το ορεινό ποτάμι Βοϊδομάτης και σχηματίζεται δάσος με υδρόβια και φυλλοβόλα δένδρα.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η σχεδόν μοναδική επέμβαση στην περιοχή είναι τα κοπάδια των κατσικιών που τελευταία έχουν αυξηθεί κατατρώγοντας τη φυσική βλάστηση.

Σημεία με καλή Θέα

Καταπλητική θέα προς το βάθος του φαραγγιού προσφέρουν το Μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής και η τοποθεσία Οξυά.

Μονοπάτια Περίπατοι

Ενα μονοπάτι κατεβαίνει στο φαράγγι από το Μονοδέντρι και ένα άλλο από το Κουκούλι. Γίνεται διάσχιση του φαραγγιού και η έξοδος πραγματοποιείται προς το χωριό Βίκος.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Αμφίβια
Ενδημικά Είδη
Ερπετά
Θηλαστικά
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Σπάνια Είδη Πανίδας
Σπάνια Είδη Χλωρίδας
Τοπικά Ενδημικά Είδη
Ψάρια
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Επιστημονική έρευνα
Θρησκευτικό ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Οικοτουρισμός
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Εκτός από το φαράγγι, τη φύση, τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα, η περιοχή παρουσιάζει ένα μεγάλο ιστορικό, λαογραφικό και παραδοσιακό ενδιαφέρον λόγω των ωραίων πέτρινων σπιτιών και της ύπαρξης πολλών εκκλησιών και μοναστηριών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αλιεία
Αυθαίρετη κατασκήνωση
Βοσκή
Εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών
Κυνήγι
Συλλογή
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Στην περιοχή παρατηρείται λαθροθηρία, λαθραλιεία με δυναμίτες και συλλογή φυτών. Επίσης προβλήματα δημιουργεί η αυξημένη τουριστική κίνηση και το ανεξέλεγκτο κάμπινγκ.

Τρωτότητα

Ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή που ευτυχώς η γεωμορφολογία της είναι τέτοια που δεν επιτρέπει έντονες επεμβάσεις.

Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Aesculus hippocastanum (Πικροκαστανιά)
Bupleurum karglii (Βούπλευρο του Καργκλ)
Centaurea pawlowskii
Corylus colurna (Αγριοφουντουκιά)
Galanthus reginae-olgae vernalis
Lilium candidum
Ramonda serbica
Telekia speciosa
Αξιόλογα Θηλαστικά
Lutra lutra (Βίδρα)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Aegithalos caudatus caudatus (Αιγίθαλος)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Certhia brachydactyla brachydactyla (Καμποδεντροβάτης)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Emberiza cirlus (Σιρλοτσίχλονο)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Garrulus glandarius glandarius(?) (Κίσσα)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rupestris (Βραχοχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Parus caeruleus caeruleus (Γαλαζοπαπαδίτσα)
Parus major major (Καλόγερος)
Parus palustris (Καστανοπαπαδίτσα)
Saxicola torquata (Μαυρολαίμης)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Tichodroma muraria muraria (Τοιχοδρόμος)
Troglodytes troglodytes (Τρυποφράκτης)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Coluber najadum najadum (Σαΐτα)
Coronella austriaca austriaca (Ασινόφιδο)
Lacerta trilineata trilineata (Τρανόσαυρα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis erhardii erhardii (Σιλιβούτι)
Podarcis muralis muralis (Τοιχογουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Triturus cristatus karelinni (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Salmo trutta (Πέστροφα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη