Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Φαράγγι Κοτσυφού
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT6010054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ρεθύμνου
Δήμος-Κοινότητα Πλακιά
Συνολική Έκταση (ha) 908.07
Χερσαία Έκταση (ha) 908.0
Συνολική Περίμετρος (km) 18.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Ημιορεινό Τοπίο / Λόφοι
Φαράγγι
Κλίμα
Γεωλογία

Ρηξιγενές φαράγγι σε ασβεστολίθους της σειράς Γαβρόβρου-Τριπόλεως στους οποίους επωθούνται φυλίτες χαλαζίας.

Περιγραφή Τόπου

Το Φαράγγι Κοτσυφού είναι ένα εντυπωσιακό φαράγγι, στην αριστερή όχθη του οποίου διέρχεται ο δρόμος που ενώνει το Ρέθυμνο με την Πλακιά. Στον πυθμένα του φαραγγιού υπάρχει παρυδάτια βλάστηση ενώ στις βραχώδεις απόκρημνες όχθες του κυριαρχεί η φρυγανική βλάστηση και διάφορα χασμόφυτα.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα

Από τον αυτοκινητόδρομο προς το φαράγγι.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Μικροχλωρίδα
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η θέα από το δρόμο προς το φαράγγι είναι εντυπωσιακή.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Τυχόν διαπλάτυνση του δρόμου θα αλλοίωνε το τοπίο.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Σπήλαια
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula erinus (Καμπανούλα η έρινος)
Campanula saxatilis saxatilis
Dianthus fruticosus creticus (Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης)
Erica manipuliflora (Χαμορείκι)
Petromarula pinnata
Staehelina petiolata (Σταιχελίνα η έμμισχη)
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Columba livia livia (Αγριοπερίστερο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη