Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Τσαγκαράδα-Μούρεσι-Κισσός-Ανήλιο Πηλίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT3011020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4366.51
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 31.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m)
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα Κτίσματα
Δίκτυο NATURA-2000
Ιστορικός Τόπος
Παραδοσιακός Οικισμός
Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους
Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμμώδης Παραλία / Αμμοθίνες
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Κτίσματα Τουρκοκρατίας
Μακία
Μικτές Καλλιέργειες με Φυτοφράκτες/Περιβόλια
Νεώτερα κτίσματα
Οικισμός σε πλαγιά λόφου
Οπωρώνας
Ορεινό Τοπίο
Παραθαλάσσιο Τοπίο
Πλαγιά βουνού
Χωριό/Οικισμός
Κλίμα
Μεγάλη υγρασία
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ομίχλη/χαμηλή νέφωση
Συχνές βροχοπτώσεις
Συχνές χιονοπτώσεις
Γεωλογία

Κυρίως σχιστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Το πιο όμορφο από όλα τα τοπία του Πηλίου και ένα από τα ωραιότερα τοπία της χώρας μας. Η Τσαγκαράδα με τις διάφορες συνοικίες και τα γειτονικά χωριουδάκια Κισσός, Μούρεσι, Ανήλιο κ.λ.π. Όλα πνιγμένα μέσα στο πράσινο, στις καστανιές, στα οπωροφόρα και στα άφθονα νερά συνθέτουν ένα μοναδικό σύνολο. Επί πλέον, πάνω από τα χωριά, κυριαρχεί το φυσικό δάσος της οξυάς συχνά σε μείξη με καστανιές και άλλα. Ο οικισμός της Τσαγκαράδας παρουσιάζει διαίρεση σε τέσσερις συνοικίες -ανεξάρτητα σύνολα σε απόσταση μεταξύ τους μέσα σ ένα κυρίαρχο φυσικό περιβάλλον. Απουσιάζει ένας ξεκάθαρα αντιληπτός συνδετήριος πολεοδομικός ιστός και ο οικισμός απλώνεται σε μεγάλη έκταση, οπότε ενισχύεται η εικόνα "διάλυσης" του οικιστικού συνόλου. Τα σπίτια όσο απομακρύνονται από τα τοπικά κέντρα αραιώνουν και χάνονται μέσα στις μεγάλες ιδιοκτησίες με το πλούσιο πράσινο, έτσι που να μην μπορείς να έχεις συνολική εικόνα και συχνά να νομίζεις ότι η γειτονική συνοικία είναι άλλο χωριό. Βασικό πλαίσιο ζωής είναι το σπίτι και ο ιδιωτικός χώρος που πρέπει κανείς να τον διασχίζει για να βρεθεί σε κατοικημένη περιοχή. Σήμερα το ισχυρότερο κέντρο, που υποβάλλει την έννοια του ολοκληρωμένου οικισμού, είναι η πλατεία Αγ. Παρασκευής. Σ΄αυτήν βρίσκεται τεράστιος γεροπλάτανος (14m περίμετρος) που τρέφεται από βρύσες με κρυστάλλινα νερά, κάτω από την πλατεία.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η Τσαγκαράδα ήταν βαμούφιο (κτήμα αφιερωμένο σε "ευαγές ίδρυμα"). Δημιουργήθηκε με προσθετική ανάπτυξη και σταδιακό ερχομό κατοίκων.

Σημεία με καλή Θέα

Όλη η περιοχή.

Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Ενδημικά Είδη
Πτηνά
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Επιστημονική έρευνα
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Λαογραφικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Παρατήρηση πανίδας
Παρατήρηση χλωρίδας
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Λειτούργησε σαν κύριο βιοτεχνικό κέντρο και ξεχωρίζει ακόμα και σήμερα με το μέγεθος ή την εντυπωσιακή παρουσία της στο χώρο. Είναι θέρετρο και περιοχή δεύτερης κατοικίας και διαθέτει θαυμάσια δείγματα της αρχιτεκτονικής του όψιμου 19ου αι.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Τουρισμός
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ο μαζικός καλοκαιρινός τουρισμός δεν συμβιβάζεται με τη διατήρηση του περιβάλλοντος της περιοχής.

Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Περιβόλια, φυτείες δένδρων
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Campanula incurva
Primula vulgaris sibthorpii
Verbascum aphentulium
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη