Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.


Κωδικός Όνομα
AB5080015 Νήσος Σύμη
AB5080004 Νήσος Σύρνα Δωδεκανήσου
AB5080104 Νήσος Σχοινούσα
AT9900034 Νήσος Τέλενδος
A00010084 Νήσος Τήλος
AB5080100 Νήσος Τούρλος Πάρου
AT2011017 Νήσος Τριζόνια Δωρίδας
A00040054 Νήσος Ύδρα
AT5011087 Νήσος Ύδρα
AB5080130 Νήσος Φαλκονέρα
AT9900035 Νήσος Φαρμακονήσι (Φάρμακο)
AB5080105 Νήσος Φιδούσα
AT5011014 Νήσος Φολέγανδρος
AB5080113 Νήσος Χάλκη
AT5011006 Νήσος Χάλκη
AT6011012 Νήσος Χρυσή ή Γαϊδουρονήσι
AB5080030 Νήσος Ψαρά
AB5080041 Νήσος Ψείρα
AB5080040 Νήσος Ψιλή Αργολίδας
A00060093 Νότια και Δυτική Ζάκυνθος
A00010222 Νότια Μάνη, Όρος Σαγγιάς και Ακρωτήριο Ταίναρο
AT3011130 Νότια Στενά Λούρου
AB3080176 Νότια της Σαμαρίνας
AB3080174 Νοτιοδυτικά του Χωρίου Μηλέα Μετσόβου
A00040023 Νοτιοδυτικές πλαγιές Όρους Δούσκο (Νεμέρσκα)