Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Στενά Πέτρας Ολύμπου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT4011044
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Πιερίας
Δήμος-Κοινότητα Κοινότητα Φωτεινών (ήδη Δήμος Πέτρας)
Συνολική Έκταση (ha) 915.01
Χερσαία Έκταση (ha)
Συνολική Περίμετρος (km) 15.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1088.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 240.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Στενά Πέτρας Ολύμπου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Δάσος Φυλλοβόλων
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Μεικτό Δάσος
Οικισμός με κυρίαρχο στοιχείο κάστρο
Οικισμός σε κορυφή υψωματος
Ορεινό Τοπίο
Φαράγγι
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Αραιές χιονοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μέτρια ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, μάρμαρα.

Περιγραφή Τόπου

Ιστορικός τόπος. Στρατηγική θέση μεταξύ Ολύμπου και Πιερίων. Ένα από τα περάσματα από την Μακεδονία προς τη Θεσσαλία. Ανοιχτό φαράγγι από το οποίο περνούν δύο σημαντικοί κλάδοι του Μαυρονερίου (χειμαροπόταμος της Πιερίας). Μεικτό δάσος φυλλοβόλλων πλατυφύλλων και μακίας βλάστησης με φυτογεωγραφικό ενδιαφέρον και μεγάλη ποικιλία ειδών. Κεντρικά σημεία: Η Μονή Πέτρας Ολύμπου, με μία καλά διατηρημένη εκκλησία από τον 13ο αι. Έδρα επισκοπής μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνα. Διαλύθηκε στη 10ετία του 1520. Λειτούργησε ως σανατόριο και σήμερα λειτουργεί ως ψυχιατρείο. Ο ερειπωμένος βυζαντινός οικισμός Πέτρα σε μία βραχώδη έξαρση που δεσπόζει στην περιοχή, φυσικά οχυρωμένη, με ερείπια στη νότια πλευρά. Δίπλα στον οικισμό λειτουργούσε πάντα φυλάκιο ελέγχου του περάσματος προς Θεσσαλία. (Δερβένι, Κορακόλι επί Τουρκοκρατίας). Από εδώ πέρασαν στρατοί διαφόρων εποχών. Από εδώ μπήκε ο ελληνικός στρατός το 1912 προς τη Μακεδονία. Παρά το σχετικά μικρό υψόμετρο της περιοχής η γειτνίαση με τους δύο ορεινούς όγκους Ολύμπου και Πιερίων, η γειτνίαση με τη θάλασσα και οι έντονες πτυχώσεις του εδάφους δημιουργούν ιδιόμορφα μικροπεριβάλλοντα ή αλλιώς είναι ένα σημείο συναντήσεως διαφόρων βιοκλιματικών ζωνών με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μεγάλη ποικιλία στη σύνθεση της βλαστήσεως ακόμα και αναστροφή ζωνών βλαστήσεως. Η ελάτη, η οξιά, η μαύρη πεύκη κατεβαίνουν στα 400 μ. Η κουμαριά και τα ρείκια εμφανίζονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο κατά θέσεις. Σε ορισμένα δυσπρόσιτα σημεία διάφορα είδη σφενδάμνων, μπετουλοειδείς γαύροι, ίταμος, πυξάρι, αριά σχηματίζουν κλίμακα φυτοκοινωνία. Η περιοχή έχει υποβαθμισθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια από την κατασκευή του επαρχιακού δρόμου Κατερίνης-Ελασώνος και από ένα έργο υδροληψίας στην κεντρική κοίτη. Επίσης, οι λαθροϋλοτομίες, η έντονη βοσκή και λαθροθηρία είναι πολύ έντονες.

Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μέχρι τη 10ετία του 1960 ήταν ένα σχετικά αδιατάρακτο και πολύ σημαντικό τοπίο.

Σημεία με καλή Θέα

Από το αυτοκινητόδρομο προς Ελασσώνα. Από το δρόμο του έργου υδροληψίας.

Μονοπάτια Περίπατοι

Σε δασικούς δρόμους και παλιά μονοπάτια κατά μήκος του ρέμματος.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Σημαντικές Φυτοκοινωνίες
Σημαντικοί Τύποι Βλάστησης
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Ιστορικό Ενδιαφέρον
Ιστορικός / Πολιτισμικός Τουρισμός
Σημαντικός χώρος αναψυχής ντόπιου πληθυσμού
Αισθητική Αξία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Για ιστορικούς λόγους ο νέος δήμος που συγκροτήθηκε από τα γύρω χωριά ονομάσθηκε Δήμος Πέτρας Ολύμπου.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αποδάσωση
Απόληψη νερού
Βοσκή
Εξόρυξη
Κυνήγι
Οδοποιϊα
Υλοτομία
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Ήδη συντελέσθηκε σημαντική υποβάθμιση κυρίως από οδοποιητικά έργα και τη δυνατότητα προσπέλασης που προέκυψε σε παρθένα σημεία. Μεγάλος πληθυσμός αιγοποιμνίων.

Τρωτότητα

Λόγω των ισχυρών κλίσεων κάθε χωματουργική εργασία είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
ΔΑΣΗ
Δάσος αειθαλών πλατυφύλλων
Δάσος φυλλοβόλων πλατυφυλλων
ΘΑΜΝΟΤΟΠΟΙ / ΦΡΥΓΑΝΑ / ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΑ
Μικτό δάσος
Παρόχθια βλάστηση
Ρέοντα ύδατα
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη