Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσος Χάλκη
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT5011006
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δωδεκανήσου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 2720.17
Χερσαία Έκταση (ha) 2720.0
Συνολική Περίμετρος (km) 40.4
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 601.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Αρχαιολογικός Χώρος
Παραδοσιακός Οικισμός

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Αμφιθεατρικός οικισμός πάνω από κόλπο
Αναβαθμοί (πεζούλες)
Βραχώδης Ακτή
Βυζαντινά/Μεσαιωνικά κτίσματα
Εκκλησίες/Μοναστήρια
Μακία
Οικισμός σε αντίθεση με φυσικό τοπίο (π.χ. ασβέστης, κεραμίδι)
Φρυγανότοπος
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Γεωλογία

Ασβεστολιθικά πετρώματα.

Περιγραφή Τόπου

Γυμνό βραχώδες νησί με θαυμάσιο παραλιακό παραδοσιακό οικισμό. Ξεχωρίζουν δημόσια κτίρια και ιδιωτικά αρχοντικά, από τα οποία πολλά ερειπωμένα αναπαλαιώνονται. Στο εσωτερικό βρίσκονται τα ερείπια του παλιού οικισμού, κοντά σε ερειπωμένο παλιό κάστρο το οποίο είναι χτισμένο στην κορυφή πολύ απότομου κωνικού λόφου, με θαυμάσια θέα. Ο τουρισμός είναι σχετικά ακριβός, καλής ποιότητας και αποτελεί παράγοντα ενθάρρυνσης της προστασίας. Λόγω δύσκολης πρόσβασης υπάρχουν ελάχιστα αυτοκίνητα. Το νησί λόγω κλίμακας αποτελεί ενιαίο τοπίο.

Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Μετά την περίοδο των πειρατικών επιδρομών αναπτύχθηκε ο πλούσιος παραλιακός οικισμός και εγκαταλείφθηκε το εσωτερικό του νησιού. Το πρόσφατα προγράμματα και η τουριστική ανάπτυξη συμβάλλουν στη συντήρηση του οικισμού.

Σημεία με καλή Θέα

Κάστρο.

Μονοπάτια Περίπατοι

Από Χώρα προς Παλιά Χώρα και Κάστρο. Από Χώρα προς ανεμόμυλους. Από Χώρα προς ιχθυοκαλλιέργεια.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Ασπόνδυλα
Ενδημικά Είδη
Τρωτά Είδη Πανίδας
Τρωτά Είδη Χλωρίδας
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον
Οικοτουρισμός
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική
Τουριστικό ενδιαφέρον
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Καλαίσθητα Ανθρωπογενή Στοιχεία
Πανοραμική θέα
Σχόλιο για τις αξίες

Η αξία του νησιού από αρχιτεκτονικής πλευράς είναι δεδομένη. Δεν είναι γνωστά πολλά στοιχεία σχετικά με την παρουσία απειλουμένων ειδών.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Αυθαίρετη χωματερή
Βοσκή
Διάβρωση
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές

Η υπερβόσκηση έχει ερημοποιήσει το νησί, αλλά τώρα πια αυτό αποτελεί στοιχείο του χαρακτήρα του. Κίνδυνος υποβάθμισης της ακτής και του οικισμού, αν κατασκευαστεί παραλιακός δρόμος.

Τρωτότητα

Όσο υπάρχει ποιοτικός τουρισμός και όσο διατηρείται η δυσκολία πρόσβασης που εμποδίζει τα αυτοκίνητα, το περιβάλλον του νησιού δεν κινδυνεύει πολύ.

Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Θαμνώνας σκληρόφυλλων (Μεσογειακή Μακία)
Μικρά νησιά και βραχονησίδες
Παράκτιος κρημνός
Φρύγανα
Αξιόλογα Φυτά
Asyneuma giganteum
Centaurea lancifolia
Origanum calcaratum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Platycleis intermedia intermedia (Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση)
Σχόλια για τα είδη