Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Μπουφούσκια Αιγίου
Κατηγορία Τόπου Τοπίο (ΤΙΦΚ)
Κωδικός Τόπου AT1011123
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αχαϊας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 378.74
Χερσαία Έκταση (ha) 379.0
Συνολική Περίμετρος (km) 9.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 570.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 286.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο
Εικόνες από "Μπουφούσκια Αιγίου". Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες για μεγέθυνση.


Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Βραχώδεις Σχηματισμοί/Ορθοπλαγιές
Πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου
Κλίμα
Αραιές βροχοπτώσεις
Ασθενείς άνεμοι
Μεγάλη ηλιοφάνεια
Ξηρασία
Γεωλογία

Νεογενή κροκαλοπαγή, λατιποπαγή.

Περιγραφή Τόπου

Βραχώδης απόκρημνη περιοχή μεταξύ Αιγίου και Καλαβρύτων, τμήμα του αριστερού πρανούς του χειμαρροποτάμου Κερυνίτη, ο οποίος πριν την έξοδό του στην πεδιάδα του Αιγίου σχηματίζει ανοιχτό φαράγγι στη θέση Μπουφούσκια. Εκτεταμένη εντυπωσιακή ορθοπλαγιά με πλήθος χαραδρών, εξάρσεων και σπηλαίων. Η βλάστηση είναι αραιή και εντοπίζεται μόνο σε μικροπλατώματα και στις σχισμές των βράχων (μεμονωμένα άτομα χαλεπίου πεύκης και μικροσυστάδες αειφύλλων πλατυφύλλων). Το δεξιό πρανές του χειμάρρου είναι ισχυρά επικλινές αλλά καλύπτεται από βλάστηση και σποραδικούς ελαιώνες. Η ευρύτερη περιοχή ανάντη της ορθοπλαγιάς είναι καμένα πευκοδάση στο στάδιο της αναγέννησης. Το μεγάλο πλήθος των σπηλαίων που υπάρχουν ιδίως στα ψηλότερα τμήματα της ορθοπλαγιάς, είναι καταφύγιο της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα αρπακτικών. Αρκετές σπηλιές στη βάση της ορθοπλαγιάς χρησιμοποιούνται ως στάνες αιγοπροβάτων. Η περιοχή είναι πανοραμικά ορατή από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ξεκινάει από το χωριό Ελαιώνας, διασχίζει την απέναντι ομαλή πλαγιά και φτάνει μέχρι τον οικισμό Μπουφούσκια. Κατασκευάζεται νέος δρόμος παράλληλα με την κοίτη του χειμάρρου. Η περιοχή βρίσκεται σε απόσταση 5-7 χιλ. από την Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών αλλά δεν είναι ορατή από αυτή.

Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών Μερική
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου

Η κατάσταση είναι αμετάβλητη για αιώνες. Κανένα τεχνικό έργο, ούτε οι πυρκαϊές, ούτε η βοσκή δεν επηρέασαν την περιοχή. Μόνο οι πληθυσμοί των αρπακτικών μειώθηκαν λόγω των φυτοφαρμάκων στην ευρύτερη αγροτική περιοχή και της χρήσης της φόλας.

Σημεία με καλή Θέα

Ο απέναντι δρόμος προς τον οικισμό Μπουφούσκια.

Μονοπάτια Περίπατοι

Μπορεί κανείς να εισχωρήσει στο κέντρο της περιοχής από μία χαράδρα μόνο, όπου ορθώνεται ένας εντυπωσιακός μονόλιθος 50-60 μ. ύψους διακοσμημένος με αραιά πεύκα.


Αξίες

Οικολογική Αξία
Εξαίρετη Φυσική Κατάσταση
Πτηνά
Σημαντικό Οικοσύστημα
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Γεωλογικό Ενδιαφέρον
Παρατήρηση πανίδας
Φυσιολατρικό ενδιαφέρον
Αισθητική Αξία
Ενδιαφέροντα Φυσικά, Οικολογικά, Γεωμορφολογικά Στοιχεία
Ιδιαίτερη Φυσική Ομορφιά
Πανοραμική θέα
Σπάνιος Τύπος Τοπίου
Σχόλιο για τις αξίες

Εύκολα επισκέψιμη με κατάλληλη σήμανση.


Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Κυνήγι
Φυτοφάρμακα
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα

Απροσπέλαστη, άτρωτη

Προτεραιότητα προστασίας Χωρίς Προτεραιότητα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας
Σπήλαια
Αξιόλογα Φυτά
Αξιόλογα Θηλαστικά
Meles meles (Ασβός)
Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Rhinolophus hipposideros (Μικρορινόλοφος)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cettia cetti cetti (Ψευταηδόνι)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Columba livia gaddi (Αγριοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Eremophila alpestris balcanica (Χιονάδα)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Falco tinnunculus (Βραχοκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Otus scops (Γκιώνης)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Prunella collaris (Χιονοψάλτης)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Regulus ignicapillus (Βασιλίσκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Algyroides moreoticus (Πελοπονησσιακή σαύρα)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi (Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca (Γουστέρα της Πελοποννήσου)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) (Αλπικός Τρίτωνας)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Leuciscus cephalus peloponnensis (Τυλινάρι)
Salaria fluviatilis (Ποταμοσαλιάρα)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Anthocharis cardamines (Ανθόχαρις της Καρδαμίνης)
Brintesia circe (Μπριντέσια της Κίρκης)
Cynthia cardui (Κύνθια του Καρδού)
Gonepteryx cleopatra (Γωνηπτέριξ η Κλεοπάτρα)
Melanargia larissa (Μελαναργία η Λαρίσσα)
Nymphalis polychloros (Νυνφαλίς η πολύχλωρος)
Pieris brassicae (Πιερίς του λάχανου)
Σχόλια για τα είδη