Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tropidophoxinellus spartiaticus Μπάφα
Tinca tinca Γληνί