Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dicentrarchus labrax Λαυράκι