Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knipowitschia caucasica Ποντογωβιός
Knipowitschia milleri Αχερονογωβιός
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός