Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hypophthalmichthys molitrix Ασημοκυπρίνος
Huso huso Μουρούνα