Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mugil cephalus Κέφαλος