Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Acomys minous Αγκαθοπόντικας
Apodemus agrarius Αγροπόντικας
Apodemus mystacinus epimelas Βραχοποντικός
Apodemus sylvaticus dichrurus Δασοποντικός ο δίχρουρος
Apodemus sylvaticus creticus Δασοποντικός της Κρήτης
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος