Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Talpa europaea Ασπάλακας
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας