Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Erinaceus europaeus drozdovskii
Erinaceus europaeus nesiotes Σκαντζόχοιρος
Erinaceus europaeus roumanicus Σκαντζόχοιρος ο Ρουμανικός
Erinaceus europaeus transcaucasicus Σκαντζόχοιρος ο ανατολικός
Erinaceus europaeus rhodius Σκαντζόχοιρος της Ρόδου
Eptesicus serotinus Τρανονυχτερίδα