Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Vulpes vulpes crucigera Αλεπού
Vespertilio murinus Παρδαλονυχτερίδα
Vormela peregusna Στικτοϊκτίδα