Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Capra aegagrus Αγριοκάτσικο
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Cervus elaphus Ελάφι
Capreolus capreolus Ζαρκάδι
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Canis lupus Λύκος
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή