Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Delphinus delphis Δελφίνι
Dryomys nitedula wingei Δεντρομυωξός
Dolomys bogdanovi Δολόμυς
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου