Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Neomys anomalus milleri Βαλτομυγαλή
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Nyctalus lasiopterus Μεγάλος νυχτοβάτης
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης