Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sus scrofa Αγριογούρουνο
Suncus etruscus Ετρουσκομυγαλή
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Sorex araneus Κοινή μυγαλή
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Sciurus vulgaris ameliae Σκίουρος Αμέλιος
Sciurus vulgaris lilaeus Σκίουρος ο Λιλέος
Sciurus anomalus Σκίουρος της Λέσβου
Sylvaemus microps Σύλβαιμος ο μικρός