Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Talpa europaea Ασπάλακας
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Triturus alpestris alpestris(t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Taxus baccata Ίταμος
Tetragonolobus purpureus
Taraxacum gionense
Tetragonolobus biflorus
Tephroseris integrifolia integrifolia
Taraxacum fragosum