Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ebenus sibthorpii Έβενος του Σιμπθόρπ
Ebenus cretica Έβενος ο κρητικός
Epilobium obscurum
Epilobium montanum
Eleocharis palustris palustris
Epilobium lanceolatum
Eleocharis multicaulis
Echinops spinosissimus bythinicus
Epilobium hirsutum
Epilobium gemmascens
Eleocharis acicularis
Erodium laciniatum
Erodium hirtum
Epilobium dodonaei
Erodium sibthorpianum vetteri
Erophila minima
Erophila verna draecox
Erophila verna macrocarpa
Erodium guicciardii
Erodium cicutarium cicutarium