Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium eriobasis
Hieracium heldreichii
Hieracium epirense
Hieracium hoppeanum testimoniale
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Hieracium lactucella lactucella
Hieracium leithneri
Heliotropium hirsutissimum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium dolopicum
Hieracium delpinoi