Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Anguilla anguilla Χέλι
Phocaena phocaena Φώκαινα
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη