Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum aira Βούπλευρο η αίρα
Bunium tenerum Βούνιο το απαλό
Bubalus bubalis Βούβαλος
Bunias erucago Βουνιάς η ροκόμορφη
Bucephaloptera bucephala Βουκεφαλόπτερος ο Βουκεφάλας
Bucephala clangula Βουκεφάλας
Buglossoides arvensis sibthorpiana Βουγλωσσοειδές του Σίμπθορπ
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Buglossoides tenuiflora Βουγλωσσοειδές το στενόφυλλο
Buglossoides arvensis arvensis Βουγλωσσοειδές το αρουραίο
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Bombycilla garrulus Βομβυκίλλα
Barbus cyclolepis cholorematicus Βιργιάνα
Barbus cyclolepis cyclolepis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis sperchiensis Βιργιάνα
Barbus cyclolepis stroumicae Βιργιάνα
Berberis cretica Βερβερίς η κρητική
Berberis vulgaris Βερβερίς η κοινή
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο