Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Galium tenuissimum
Galium thracicum
Galium thymifolium
Galium tricornutum
Galium verrucosum
Galium verticillatum
Galium verum
Galium violaceum
Garidella nigellastrum
Garidella unguicularis
Galium samium
Gastridium ventricosum
Gaudiniopsis macra
Galium degenii
Galeopsis bifida
Gagea reticulata
Gagea granatellii
Gentiana acaulis
Gagea fibrosa
Galium sacrorum