Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Martes martes Δεντροκούναβο
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Melanocorypha calandra calandra Γαλιάντρα
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Melanitta fusca Βελουδόπαπια
Meles meles Ασβός
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Malus trilobata Αγριομηλιά τρίλοβη
Malus sylvestris Αγριομηλιά
Morus alba Άσπρη μουριά
Medicago lupulina
Medicago littoralis
Marrubium alternidens