Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Peucedanum alpinum
Peucedanum arenarium
Peucedanum austriacum
Peucedanum carvifolia
Peucedanum lavrentiadis
Peucedanum longifolium
Peucedanum obtusifolium
Peucedanum officinale
Peucedanum oligophyllum
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum palustre
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Peucedanum vittijugum vittijugum
Peucedanum vourinense
Pezotettix anatolica Πεζοτέττιξ ο ανατολικός
Pezotettix giornae Πεζοτέττιξ ο τζιόρνιος
Pezotettix lagoi Πεζοτέττιξ ο Λάγκο
Phacelurus digitatus
Phagnalon graecum