Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Poecilimon pindos Ποκιλίμων της Πίνδου
Poecilimon propinquus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon sanctipauli Ποκιλίμων του Αγ. Παυλου
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός
Poecilimon thessalicus Ποκιλίμων ο Θεσσαλός
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon werneri Ποκιλίμων του Βέρνερ
Poecilimon zimmeri Ποκιλίμων του Ζίμμερ
Poecilimon zwicki Ποκιλίμων του Ζβικ
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Polygala alpestris croatica
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major