Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Polysarcus denticaudus Πολύσαρκος ο οδόντουρος
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Pontia chloridice Ποντία η χλωριδική
Populus alba Ασημόλευκα
Populus nigra Καβάκι
Populus tremula Τρεμόλευκα
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Portulaca oleracea oleracea
Porzana parva Μικροπουλάδα
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus