Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus spinosa Γκορτσιά