Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arum alpinum
Arum creticum
Arum dioscoridis
Arum elongatum
Arum idaeum
Arum italicum
Arum maculatum
Arum nickelii
Arum petteri
Arundo donax
Arundo plinii
Arvicola terrestris illyricus Νεροαρουραίος
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Asio otus otus Νανόμπουφος
Asiotmethis limbatus Ασιοτθημίς η …
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus stipularis