Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asplenium lepidum lepidum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes inexpectans
Asplenium trichomanes trichomanes
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Asteriscus aquaticus Αστερίσκος ο υδροχαρής
Asteriscus maritimus
Aster novi-belgii
Asterolinon linum-stellatum Αστερόλινο
Aster squamatus Αστήρ ο λεπιδωτός
Aster tripolium pannonicus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius