Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Platycleis incerta Πλατυκλεΐς η …
Platycleis intermedia intermedia Πλατυκλεΐς η ενδιάμεση
Platycleis intermedia microniseos Πλατυκλεΐς η Μικρονήσιος
Platycleis macedonica Πλατυκλεΐς η Μακεδονική
Platycleis menalon Πλατυκλεΐς η Μέναλος
Platycleis nigrosignata Πλατυκλεΐς η Μελανόφιρμη
Platycleis orina Πλατυκλεΐς η …
Platycleis panaetolicon Πλατυκλεΐς του Παναιτωλικού
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis sporadarum Πλατυκλεΐς των Σποράδων
Platycleis tymphiensis Πλατυκλεΐς της Τύμφης
Platycleis tymphrestos Πλατυκλεΐς του Τυμφρηστού
Platypygius crassus Πλατυπύγιος ο κράσσος
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plegadis falcinellus
Plumbago europaea
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι