Στοιχεία Είδους

Όνομα Porphyrio porphyrio
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Σουλτανοπουλάδα
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών not relevant any more
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Κινδυνεύον
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων V
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πολύ επείγον
Ενδιαιτήματα 53
Παγκόσμια Εξάπλωση