Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Ορους Γκιώνα, χαράδρα Ρεκάς, Λαζόρεμα, Βαθειά Λάκκα
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Φωκίδας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9180.39
Χερσαία Έκταση (ha) 7700.0
Συνολική Περίμετρος (km) 51.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2510.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 600.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή με υψηλές κορυφές, βραχώδεις ορεινούς γκρεμούς και ρεματιές. Υπάρχουν επίσης αλπικά και υποαλπικά λιβάδια και ορεινοί χείμαρροι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ενδιαφέρουσα περιοχή για τη σπάνια χλωρίδα της και την παρουσία του Rupricapra rupricapra (Ευρωπαϊκό αγριόγιδο.).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση της επιφανειακής εξόρυξης βωξίτη και του σχετικού οδικού δικτύου. Παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση τοπικά.
Τρωτότητα Τα σπάνια φυτά κινδυνεύουν από την βόσκηση, ενώ τα αγριόγιδα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από το παράνομο κυνήγι. Ωστόσο η συνεχής εξόρυξη βωξίτη αποτελεί την κύρια απειλή για την περιοχή.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acantholimon echinus echinus (Ακανθολιμών ο εχίνος)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Actaea spicata
Alchemilla amphisericea
Alchemilla straminea
Alchemilla xanthochlora
Allium achaium
Allium heldreichii
Allium moschatum
Allium parnassicum minoicum
Allium parnassicum parnassicum
Allium phthioticum
Alyssoides utriculata
Alyssum gustavssonii
Alyssum siculum (Άλυσσο το Σικελικό)
Alyssum taygeteum
Amelanchier ovalis integrifolia (Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο)
Anthemis spruneri
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia ottonis ottonis
Arabis auriculata (Αραβίδα η ωτιοφόρος)
Arabis bryoides
Arabis subflava
Arenaria biflora
Arenaria conferta conferta
Arenaria filicaulis graeca
Arenaria gionae
Arnebia densiflora
Asperula boissieri
Asperula lutea
Asperula oetae
Aster alpinus
Astragalus apollineus
Astragalus creticus rumelicus
Astragalus lacteus
Astragalus sempervirens cerhalonicus
Astragalus sirinicus
Astragalus thracicus parnassi
Aurinia gionae
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Beta nana
Campanula aizoon aizoon
Campanula radicosa
Campanula rupicola
Cardamine raphanifolia acris
Carex distans
Carex flacca flacca
Carum graecum graecum
Carum heldreichii
Centaurea affinis affinis
Centaurea affinis pallidior
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Chaerophyllum aureum
Cirsium mairei
Convolvulus libanoticus (Κονβόλβουλος του Λιβάνου)
Corydalis parnassica
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Daphne jasminea (Δαφνούλα ιασμινοειδής)
Delphinium fissum
Dianthus biflorus
Dianthus haematocalyx ventricosus
Dianthus tymphresteus
Draba lacaitae
Draba parnassica
Dryopteris villarii villarii
Drypis spinosa
Edraianthus parnassicus
Eleocharis quinqueflora
Epilobium angustifolium
Epilobium gemmascens
Epilobium parviflorum
Erigeron atticus
Erigeron glabratus
Erodium chrysanthum
Erophila verna verna
Erysimum cuspidatum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia capitulata
Euphorbia deflexa
Euphrasia minima minima
Festuca alpina briquetii
Festuca spectabilis affinis
Gagea fistulosa
Gagea granatellii
Gagea minima
Gagea villosa
Galium absurdum
Galium advenum
Galium circae
Galium incanum incanum
Galium thymifolium
Gentiana lutea
Gentianella ciliata
Geocaryum pindicolum
Geranium macrostylum
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Gypsophila nana
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium sartorianum
Hypericum elongatum
Hypericum rumeliacum apollinis
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Iberis saxatilis saxatilis
Iris attica
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca intricata
Lamium garganicum pictum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Leontodon autumnalis autumnalis
Lepidium hirtum nebrodense
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Linum elegans
Lysimachia serpyllifolia
Malva neglecta
Minuartia confusa
Minuartia hirsuta eurytanica
Minuartia juniperina
Minuartia stellata
Muscari botryoides
Omphalodes luciliae scopulorum
Ornithogalum refractum
Orobanche amethystea
Orobanche major
Paronychia polygonifolia
Peucedanum austriacum
Pimpinella tragium polyclada
Plantago argentea
Plantago atrata graeca
Poa macedonica
Poa trichophylla
Polygala nicaeensis mediterranea
Potentilla kionaea
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ranunculus brevifolius pindicus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Rhamnus sibthorpianus (Ράμνος του Σίμπθορπ)
Rhinanthus pubescens
Rindera graeca
Rosa dumalis (Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης)
Rumex alpestris
Rumex kerneri
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Saxifraga spruneri
Scorzonera purpurea rosea
Scutellaria alpina
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria rupestris adenotricha
Sedum apoleipon
Sedum atratum
Senecio hercynicus
Seseli libanotis libanotis
Seseli parnassicum
Silene auriculata
Silene barbeyana
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene caesia
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene pusilla pusilla
Silene vulgaris prostrata
Solenanthus stamineus
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Sorbus umbellata (Μικρή ασημοσορδιά)
Taraxacum amborum
Taraxacum epirense
Taraxacum gionense
Taraxacum gracilens
Taraxacum graecofontanum
Taraxacum protervum
Taxus baccata (Ίταμος)
Telephium imberati orientale
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thamnosciadium junceum
Thesium bergeri
Thesium parnassi
Thlaspi microphyllum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi rivale
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia frigida
Trisetum splendens tenue
Valeriana bertiscea
Verbascum reiseri
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica aphylla
Veronica praecox
Veronica sartoriana
Viburnum lantana (Λαντάνα)
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola aetolica
Viola chelmea
Viola graeca
Viola kitaibeliana
Viola odorata
Viola parvula
Viola poetica
Viola pyrenaica
Αξιόλογα Θηλαστικά
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Dendrocopos leucotos lilfordi (Λευκονώτης)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Muscicapa striata striata (Σταχτομυγοχάφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Pyrrhocorax graculus graculus (Κιτρινοκαλιακούδα)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Sylvia rueppelli (Μουστακοτσιροβάκος)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη