Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Σμόλικας
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040024
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ιωαννίνων
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 4619.61
Χερσαία Έκταση (ha) 4600.0
Συνολική Περίμετρος (km) 59.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2637.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 1800.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Περιοχή με ψηλές κορυφές, βραχώδεις γκρεμούς, αλπικά και υποαλπικά λιβάδια. Το έδαφος της περιοχής αποτελείται από σερπεντίνη στα χαμηλότερα υψόμετρα (1800 m - 2100 m). Υπάρχουν δάση από Pinus heldreichii (Ρόμπολο), Pinus nigra (Μαύρη πεύκη), Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο) και Fagus sylvatica (Οξιά). Υπάρχει επίσης μια ορεινή λίμνη , η Δρακόλιμνη.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Περιοχή μεγάλου ενδιαφέροντος για την παρουσία πολλών σπάνιων και ενδημικών φυτών, καθώς και για τη σπάνια πανίδα. Μοναδική τοποθεσία στην Ευρώπη για το ασιατικό είδος Veronica bormuelleri.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση οδικού δικτύου και υλοτόμηση των ώριμων δασικών συστάδων, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Οι απειλές για την περιοχή είναι η εκτροφή ζώων και το κυνήγι.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea chrysocoma
Achillea millefolium
Actaea spicata
Alchemilla straminea
Allium schoenoprasum
Alyssum heldreichii
Alyssum smolikanum
Amelanchier ovalis cretica (Αμελάνχιερ το κρητικό)
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Antennaria dioica
Anthemis arvensis cyllenea (Ανθέμιδα της Κυλλήνης)
Anthericum liliago
Anthyllis vulneraria alpestris
Anthyllis vulneraria pulchella
Aquilegia vulgaris
Arabis sudetica
Arenaria biflora
Arenaria conferta serpentinii
Artemisia eriantha
Asphodeline taurica
Asplenium cuneifolium
Astragalus onobrychis
Astragalus sirinicus
Aubrieta glabrescens
Aubrieta scardica
Aurinia corymbosa
Barbarea bracteosa
Barbarea sicula
Berberis vulgaris (Βερβερίς η κοινή)
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Botrychium simplex
Buxus sempervirens (Πυξός)
Caltha palustris
Campanula foliosa
Campanula hawkinsiana
Campanula radicosa
Campanula trichocalycina
Cardamine glauca
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia barbareoides
Carex digitata
Carex distans
Carex flacca flacca
Carex hirta
Carex lepidocarpa
Carex muricata muricata
Carum graecum serpentinicum
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea lacerata
Centaurea ptarmicifolia
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium cerastoides
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium smolikanum (Κεράστιο του Σμόλικα)
Cerastium vourinense (Κεράστιο του Βούρινου)
Chamaecytisus hirsutus (Χαμαικύτισος ο χνουδωτός)
Chenopodium foliosum
Cistus albanicus (Λαδανιά η Αλβανική)
Crepis baldaccii
Crepis guioliana
Crepis merxmuelleri
Crepis viscidula geracioides
Cytisus decumbens (Κύτισος ο κατανεύων)
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza pindica
Danthonia alpina
Danthonia decumbens
Daphne blagayana (Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν)
Daphne mezereum (Δαφνούλα η μεζέρειος)
Dianthus deltoides degenii
Dianthus haematocalyx pindicola
Dianthus sylvestris sylvestris
Doronicum austriacum
Dryopteris villarii villarii
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Epilobium alsinifolium
Epilobium gemmascens
Epilobium montanum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Erica herbacea (Χλοώδες ρείκι)
Erigeron glabratus
Erophila verna verna
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphorbia deflexa
Euphorbia glabriflora (Ευφόρβια η λειανθής)
Euphrasia liburnica
Euphrasia minima minima
Festuca alpina briquetii
Festuca amethystina orientalis
Festuca peristerea
Festuca spectabilis affinis
Festuda paniculata paniculata
Fritillaria epirotica
Fumana bonapartei (Φουμάνα μποναπαρτέι)
Galium breviramosum
Galium ophiolithicum
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Genista januensis (Γενίστα του Γιανουέν)
Genista radiata (Γενίστα η ακτινωτή)
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica (Γεντιανέλλα η Βουλγαρική)
Geranium aristatum
Geranium macrorrhizum
Geranium macrostylum
Geranium reflexum
Geranium sylvaticum sylvaticum
Geum coccineum
Gnaphalium hoppeanum magellense
Gnaphalium roeseri pichleri
Gnaphalium supinum
Gymnocarpium dryopteris
Haplophyllum boissieranum
Helianthemum nitidum (Ηλιάνθεμο)
Heracleum sphondylium pyrenaicum
Hieracium waldsteinii
Hypericum rumeliacum apollinis
Iberis pruitii (Ιβερίδα η προυίτιος)
Jasione jankae
Jasione laevis orbiculata
Jovibarba heuffelii
Juncus alpinus alpinus
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lactuca intricata
Lactuca visianii
Lamium garganicum pictum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Leptoplax emarginata
Lilium carniolicum albanicum
Linum capitatum serrulatum
Linum flavum albanicum
Linum hologynum
Linum punctatum pycnophyllum
Luzula sudetica
Malcolmia orsiniana angulifolia
Malva neglecta
Matricaria caucasica
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melica nutans
Minuartia baldaccii
Minuartia hirsuta falcata
Minuartia recurva juresii
Moneses uniflora
Muscari botryoides
Narcissus poeticus radiiflorus
Narthecium scardicum
Onosma pygmaeum
Orlaya daucorlaya
Orobanche amethystea
Orobanche gracilis
Orobanche rechingeri
Oxyria digyna
Paris quadrifolia
Paronychia albanica albanica
Pedicularis olympica
Pedicularis petiolaris
Peucedanum schottii
Peucedanum stridii
Pinguicula balcanica balcanica
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Poa glauca glauca
Poa macedonica
Poa ophiolithica
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygonatum verticillatum
Polygonum alpinum
Potentilla aurea chrysocraspeda
Potentilla australis
Potentilla geoides geoides
Pyrola chlorantha
Pyrola minor
Ranunculus platanifolius
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhamnus alpinus fallax (Ράμνος ο Αλπικός)
Rhynchocorys elephas elephas
Ribes alpinum (Ρίμπες το αλπικό)
Rorippa pyrenaica
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Rumex acetosella multifidus
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex kerneri
Rumex obtusifolius subalpinus
Rumex obtusifolius transiens
Sagina saginoides
Satureja montana montana
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga exarata
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga marginata
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia taygetea
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa taygetea portae
Scorzonera austriaca austriaca
Scorzonera doria
Scorzonera purpurea peristerica
Scorzonera purpurea rosea
Scrophularia canina canina
Sedum alpestre
Sedum atratum
Sedum grisebachii horakii
Senecio doronicum doronicum
Senecio ovatus
Senecio scopolii
Seseli rigidum rigidum
Silene asterias
Silene caesia
Silene fabarioides
Silene haussknechtii
Silene multicaulis multicaulis
Silene parnassica parnassica
Silene parnassica pindicola
Silene pusilla pusilla
Silene radicosa rechingeri
Silene scwarzenbergeri
Silene vulgaris prostrata
Soldanella pindicola
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Stachys alpina
Stachys recta baldaccii
Stachys scardica
Stellaria glochidisperma
Stellaria graminea
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum cylleneum
Taraxacum nudum
Taxus baccata (Ίταμος)
Tephroseris integrifolia integrifolia
Thesium parnassi
Thlaspi epirotum
Thlaspi ochroleucum
Thlaspi tymphaeum
Thymus praecox jankae
Thymus praecox zygiformis
Thymus stojanovii
Thymus teucrioides alpinus
Tozzia alpina carpathica
Trifolium badium
Trifolium hybridum hybridum
Trifolium noricum
Trifolium parnassi
Trinia glauca pindica
Trisetum splendens tenue
Trollius europaeus
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Valeriana officinalis officinalis
Verbascum adenanthum
Verbascum speciosum megaphlomos
Veronica aphylla
Veronica argute-serrata
Veronica dillenii
Veronica praecox
Veronica scardica
Viola albanica
Viola dukadjinica
Viola epirota
Viola riviniana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη