Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κρούσια Όρη, Λίμνη Κερκίνη και Όρος Μπέλες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00030007
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 38950.81
Χερσαία Έκταση (ha) 37000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 187.2
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2030.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 35.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται ανάμεσα σε καλά δασωμένα βουνά και από βιολογικής απόψεως είναι πολύ παραγωγική, παρά την έντονη εκμετάλλευση (αλιεία). Εκτεταμένα δάση παρέχουν καταφύγιο σε μεγάλα θηλαστικά και αρπακτικά που τρέφονται στον υγρότοπο.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Βιολογική αφθονία, συνυφασμένη με την εγγύτητα και ποικιλότητα των γειτονικών υγροτόπων και των ορεινών οικοσυστημάτων. Πολύ μεγάλη ποικιλία σε είδη πουλιών, πιθανώς και στην υπόλοιπη πανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Επέκταση της υλοτόμησης και του οδικού δικτύου. Παράνομο κυνήγι - ψάρεμα - κόψιμο ξυλείας. Ρύπανση από αγροχημικές απορροές και από υγρά απόβλητα, προερχόμενα από τη Βουλγαρία. Αστάθεια της στάθμης του νερού.
Τρωτότητα Ο ποταμός Στρυμόνας έχει ακόμα καθαρά νερά αλλά η ρύπανση ανάντη, στη Βουλγαρία μπορεί να επηρεάσει την λίμνη. Πρέπει να μειωθεί η πίεση από τα ιχθυοτροφεία, μάλλον έχουν ξεπεραστεί τα επίπεδα βιωσιμότητας. Η δασοκομία και το κυνήγι μπορεί να επηρεάσουν τα μεγάλα θηλαστικά και τα πουλιά.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Achillea stricta
Acinos alpinus nomismophyllus
Alyssoides utriculata
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Antennaria dioica
Asplenium septentrionale
Asyneuma canescens
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula cervicaria
Cardamine glauca
Carduus kerneri scardicus
Centaurea affinis affinis
Centaurea napulifera napulifera
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium decalvans orbelicum
Chaerophyllum aureum
Chamaespartium sagittale
Convolvulus boissieri parnassicus (Κονβόλβουλος του Παρνασσού)
Coronilla varia
Crepis conyzifolia conyzifolia
Crepis viscidula viscidula
Cruciata glabra
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cystopteris dickieana
Dianthus giganteus subgiganteus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Doronicum austriacum
Epilobium angustifolium
Erysimum cuspidatum
Erysimum drenowskii
Euphorbia baselices
Fagus sylvatica orientalis (Ανατολική οξυά)
Fagus sylvatica sylvatica (Ευρωπαϊκή οξυά)
Ferulago sylvatica sylvatica
Genista depressa (Γενίστα η πεπιεσμένη)
Gentiana verna balcanica
Geranium macrorrhizum
Geranium phaeum
Geum rivale
Heracleum sphondylium ternatum
Hieracium sparsum
Hypericum maculatum
Hypochoeris maculata
Inula hirta
Jovibarba heuffelii
Juniperus communis alpina (Νάνο βουνόκεδρο)
Knautia arvensis
Koeleria pyramidata
Lilium carniolicum jankae
Linaria genistifolia
Luzula luzuloides cuprina
Minuartia saxifraga
Myosotis nemorosa
Origanum vulgare vulgare
Pedicularis brachyodonta moesiaca
Peucedanum aequiradium
Peucedanum officinale
Pinus nigra nigra (Μαυρόπευκο)
Polygala major
Polygonum alpinum
Ranunculus oreophilus
Ranunculus trichophyllus trichophyllus
Rhinanthus rumelicus
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Rumex obtusifolius transiens
Saxifraga paniculata
Scabiosa triniifolia
Scrophularia aestivalis
Scutellaria alpina
Sedum telephium
Senecio hercynicus
Seseli rigidum rigidum
Silene armeria
Silene asterias
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene compacta
Silene lerchenfeldiana
Silene waldsteinii
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Stachys officinalis
Stellaria graminea
Symphytum tuberosum angustifolium
Tephroseris integrifolia aucheri
Thesium linophyllon montanum
Thymus degenii
Trifolium noricum
Trifolium pallescens
Vaccinium myrtillus (Βακκίνιο ο μύρτιλλος)
Vaccinium vitis-idaea (Βακκίνιο η άμπελος της Ίδης)
Veronica barrelieri
Vicia canescens serinica
Vicia cracca stenophylla
Viola stojanowii
Αξιόλογα Θηλαστικά
Bubalus bubalis (Βούβαλος)
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Cervus elaphus (Ελάφι)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lepus europaeus carpathous (Λαγός της Καρπάθου)
Lepus europaeus creticus (Λαγός της Κρήτης)
Lepus europaeus cyrensis (Λαγός)
Lepus europaeus ghigii (Λαγός)
Lepus europaeus meridici (Λαγός του Μερίντισι)
Lepus europaeus niethammeri (Λαγός του Νιεθάμμερ)
Lepus europaeus parnassius (Λαγός του Παρνασσού)
Lepus europaeus rhodius (Λαγός της Ρόδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anser erythropus (Νανόχηνα)
Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya marila (Μαριλόπαπια)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Bubulcus ibis (Γελαδάρης)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Falco peregrinus peregrinus (Πετρίτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Grus grus (Γερανός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus ichthyaetus (Ψαρόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Mergus albellus (Νανοπρίστης)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Hypophthalmichthys molitrix (Ασημοκυπρίνος)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Stizostedion lucioperca (Ποταμολαύρακο)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Erebia ligea (Ερέμπια η λίγειος)
Σχόλια για τα είδη