Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saccharum strictum
Saponaria bellidifolia
Scleranthus uncinatus
Sclerochloa dura
Scorzonera laciniata Σκαρτσονέρα η πτερωτή
Scolymus hispanicus
Scolymus maculatus
Scorpiurus muricatus
Saxifraga exarata
Scorzonera cana
Scorzonera cretica
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Saxifraga hederacea
Saponaria aenesia
Scorzonera parviflora
Senecio lividus