Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Petrorhagia dianthoides
Papaver hybridum
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Papaver lecoqii
Picris pauciflora
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Picea abies Ερυθροελάτη
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Petrorhagia obcordata
Petrorhagia ochroleuca
Pimpinella pretenderis
Petrorhagia phthiotica
Poa dolosa