Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Allium bornmuelleri
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Acanthus balcanicus
Allium calamarophilon
Aethionema retsina
Achnatherum calamagrostis
Allium ferrinii
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Allium longanum
Allium favosum
Allium commutatum
Agave americana
Aquilegia amaliae
Allium cyrilii
Allium dilatatum
Alyssum degenianum