Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dactylis glomerata glomerata
Dianthus gracilis gracilis
Digitalis laevigata graeca
Daucus guttatus guttatus
Dactylis glomerata hackelii
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus juniperinus heldreichii
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Draba heterocoma heterocoma
Dactylis glomerata hispanica
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Dianthus pinifolius lilacinus
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Drymadusa limbata limbata Δρυμάδουσα η …
Daucus carota major