Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium ampeloprasum
Allium amphipulchellum
Allium atroviolaceum
Allium bornmuelleri
Aethionema orbiculatum
Achillea abrotanoides
Aethionema polygaloides
Allium calamarophilon
Aethionema retsina
Allium integerrimum
Achillea collina
Allium chamaemoly
Allium chamaespathum
Allium moschatum
Aquilegia amaliae
Allium commutatum
Agave americana
Achillea absinthoides
Allium cyrilii
Alyssum cuneifolium