Στοιχεία Είδους

Όνομα Alauda arvensis
Υποείδος cantarella
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Σταρήθρα
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Βοσκή, Καλλιέργεια, Αποξήρανση
Σχόλια απειλών changing patterns of cultivation, wetland destruction, drainage, trampling of nests by herds of cattle
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μεταναστευτικό, Αναπαραγόμενο
Σχόλια Γνωρισμάτων BMW
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα 30/15/81
Παγκόσμια Εξάπλωση