Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Ορη Δίρφη, Σκοτεινή, Ορτάρι, Ξεροβούνι, Μαυροβούνι και περιοχή Κύμης
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010054
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Ευβοίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 63139.94
Χερσαία Έκταση (ha) 63000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 240.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1743.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Έξι βουνά με βραχώδεις κορυφές και πλαγιές. Επίσης δασότοποι με κωνοφόρα και φυλλοβόλα δέντρα υπάρχουν στην βορειοκεντρική Εύβοια. Υπάρχουν δάση από Abies cephalonica (Κεφαλληνιακή ελάτη) και Castanea sativa (Καστανιά). Υπάρχουν επίσης μεσογειακή μακία και φρύγανα στα χαμηλότερα μέρη και πολλοί γκρεμοί ειδικά στην ακτή. Χαράδρες και θαλάσσιοι γκρεμοί είναι απομονωμένοι και απρόσιτοι.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Βοτανικώς σημαντική περιοχή για τα τοπικά ή τα πολύ περιορισμένης εξάπλωσης ενδημικά φυτά. Υπάρχουν σπάνια είδη και υπό-μεσογειακή χλωρίδα γενικά. Σημαντική περιοχή για γύπες, αετούς και Bubo bubo (Μπούφος).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Υλοτόμηση και επέκταση του οδικού δικτύου. Αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, παράνομο κυνήγι, υπερβόσκηση. Τα δηλητηριώδη δολώματα για αλεπούδες, παράνομα και μη, απειλούν τον τοπικό πληθυσμό των αρπακτικών.
Τρωτότητα Η υπερβόσκηση και οι δρόμοι απειλούν την σπάνια χλωρίδα.
Προτεραιότητα προστασίας Πρωτεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies cephalonica (Κεφαλλονίτικο έλατο)
Acer opalus hyrcanum (Σφενδάμι σερβικό)
Adenocarpus complicatus complicatus (Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος)
Aethionema iberideum
Alcea pallida pallida
Allium calamarophilon
Anthriscus nemorosa
Asperula suffruticosa
Astragalus creticus rumelicus
Athamanta macedonica
Berberis cretica (Βερβερίς η κρητική)
Bolanthus graecus
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Cardamine raphanifolia acris
Carum graecum graecum
Castanea sativa (Καστανιά)
Cephalaria flava setulifera
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Chaerophyllum aromaticum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Corydalis bulbosa blanda
Crepis incana
Cruciata taurica euboea
Damasonium alisma
Daphne jasminea (Δαφνούλα ιασμινοειδής)
Dianthus biflorus
Dianthus diffusus
Draba parnassica
Drypis spinosa
Epilobium angustifolium
Erophila verna verna
Erysimum microstylum
Euphorbia amygdaloides heldreichii
Euphorbia deflexa
Fritillaria euboeica
Galium citraceum
Galium melanantherum
Galium thymifolium
Genista millii (Γενίστα η Μίλιος)
Geocaryum parnassicum
Geranium macrorrhizum
Hypericum delphicum
Hypericum fragile
Ilex aquifolium (Αρκουδοπούρναρο)
Juniperus foetidissima (Βουνοκυπάρισσο)
Lamium garganicum striatum
Laserpitium siler garganicum
Lepidium hirtum nebrodense
Lilium chalcedonicum
Linum aroanium
Linum elegans
Lysimachia serpyllifolia
Malcolmia macrocalyx scyria
Malva neglecta
Menyanthes trifoliata
Narcissus poeticus poeticus
Nepeta argolica dirphya
Onobrychis alba laconica
Onosma erectum erectum
Orchis purpurea
Origanum lirium
Origanum scabrum
Ornithogalum exaratum
Paeonia mascula hellenica
Paronychia albanica graeca
Phyllitis scolopendrium
Platanus orientalis (Πλάτανος)
Polygala nicaeensis tomentella
Polygonum equisetiforme
Polygonum idaeum
Populus tremula (Τρεμόλευκα)
Rhamnus saxatilis prunifolius (Ράμνος ο προυνόφυλλος)
Ribes orientale (Ρίμπες το ανατολικό)
Rindera graeca
Satureja parnassica parnassica
Saxifraga exarata
Saxifraga scardica
Saxifraga sempervivum
Saxifraga sibthorpii
Scabiosa taygetea taygetea
Scutellaria rupestris parnassica
Sedum cepaea
Senecio ambiguus ambiguus (Σενέκιο το αμφίβολο)
Senecio eubaeus
Sideritis euboea
Silene dirphya
Silene multicaulis genistifolia
Smyrnium orphanidis
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Stachys tetragona
Taraxacum gracilens
Taraxacum molybdocephalum
Taxus baccata (Ίταμος)
Teucrium montanum helianthemoides
Thlaspi ochroleucum
Thymus dolopicus
Valeriana alliariifolia
Verbascum delphicum
Verbascum euboicum
Viola alba dehnhardtii
Viola alba thessala
Viola chelmea
Viola dirphya
Viola euboea
Viola reichenbachiana
Viola sieheana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter gentilis gentilis (Διπλοσάινο)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cinclus cinclus aquaticus (Νεροκότσυφας)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Emberiza caesia (Σκουρόβλαχος)
Emberiza cia (Βουνότσιχλονο)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Monticola solitarius (Γαλαζοκότσυφας)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phylloscopus bonelli orientalis (Βουνοφυλλοσκόπος)
Sitta europaea caesia (Δεντροτσοπανάκος)
Sitta neumayer neumayer (Βραχοτσοπανάκος)
Strix aluco aluco (Χουχουριστής)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia curruca curruca (Λαλοτσιροβάκος)
Turdus viscivorus (Τσαρτσάρα)
Tyto alba alba (Τυτώ)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Coluber gemonensis gemonensis
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη